Wilkinson Pomad 100gr

Formülü

Wilkinson pomad; pomad bazı içinde 1 gr.’ında 0.125 gr. Goudron Vegetal 0.125 gr. kükürt içeren bir pomattır. Yardımcı maddeler: Savonnoir, kalsiyum karbonat, vazelin velanolin.

Farmakolojik Özellikleri

Goudron vegetal, pinecae familyasına ait çeşitli ağaçlardan kuru distilasyonla elde edilen bir katrandır. Kronik psöriasis’de en uygun tedaviyi sağlar.

Etki mekanizması bilinmemekle beraber, önce epidermis çoğalmasını geçici olarak hızlandırmakta, takiben canlı epidermanın kalınlığını azaltmaktadır. Kükürt ise keratolitik, hafif antiseptik, hafif antifungal, anti paraziter etkili olup, ayrıca antipuritritik etkisinden dolayı psöriasis’de etkilidir.

Endikasyonları

Wilkinson pomad lokal antiseptik, antipuritik ve antiparaziter etkisinden dolayı sedef hastalığı (psöriasis), egzema ve akne’de kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedikçe, hasta yıkanıp keselendikten sonra 3 gün süre ile hergün boyundan aşağı, hasta olmayan bölgelerde dahil olmak üzere ince bir tabaka halinde bütün vücuda ovularak sürülür...

Süre sonunda hasta yıkanır, sterilize edilmiş çamaşır giydirilir. Pomatın uzaklaştırılması için alkollü pamuk kullanılmalıdır. Lokal irritasyon ve deride akne benzeri lezyonlara neden olabilir. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır.

Ürünlerimiz sadece eczanelerde satılmaktadır.

Ürünlerimiz sadece eczanelerde satılmaktadır.

Bu içerik sadece sağlık profesyonelleri içindir.