Wilkinson Pomad 100gr

Formula

Guadron Vegetal 12.5%
Sulphur .5

Pharmacological Properties

Wilkinson is a dermatological products which are used topical treatment of Scabies and Psoriasis.

Etki mekanizması bilinmemekle beraber, önce epidermis çoğalmasını geçici olarak hızlandırmakta, takiben canlı epidermanın kalınlığını azaltmaktadır. Kükürt ise keratolitik, hafif antiseptik, hafif antifungal, anti paraziter etkili olup, ayrıca antipuritritik etkisinden dolayı psöriasis’de etkilidir.

Indications

Wilkinson pomad lokal antiseptik, antipuritik ve antiparaziter etkisinden dolayı sedef hastalığı (psöriasis), egzema ve akne’de kullanılır.

Usage and Dosage

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedikçe, hasta yıkanıp keselendikten sonra 3 gün süre ile hergün boyundan aşağı, hasta olmayan bölgelerde dahil olmak üzere ince bir tabaka halinde bütün vücuda ovularak sürülür...

Süre sonunda hasta yıkanır, sterilize edilmiş çamaşır giydirilir. Pomatın uzaklaştırılması için alkollü pamuk kullanılmalıdır. Lokal irritasyon ve deride akne benzeri lezyonlara neden olabilir. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır.

Our products are only sold in pharmacies.

Our products are only sold in pharmacies.

Bu içerik sadece sağlık profesyonelleri içindir.