Zinc-Oxide Pomad 20gr

Formula

It contains15% zinc-oxide.

Tıbbi Özellikleri

Çinko oksitin bir karışımı olup, derinin yerel korunmasını sağlar. Bununla birlikte, çinko oksitin astrenjan ve antiseptik özelliklerine sahiptir.

Used topical treatment of...

Ulcerative lesion of skin ( etc. diabetic, varicous, decubitus), Dermatitis, diaper rash (pumpkin rash), Sunburns, Uninfected wounds and burns.

Kullanılmaması Gereken Durumlar

Etkin ya da yardımcı maddelerden herhangi birine duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Önerilen Kullanım Şekli ve Dozu

Çocuk bezi dermatiti ve basit cilt irritasyonları ile cilt kızarıklıklarında günde üç defa, gerekiyorsa daha fazla uygulanır. Yüzeysel, enfekte olmamış yaralar ve yanıklarda, eğer gerekli ise, gazlı bezle kapatılarak tabaka halinde tatbik edilir.

Our products are only sold in pharmacies.

Our products are only sold in pharmacies.

Bu içerik sadece sağlık profesyonelleri içindir.